Zoek
Zoek

Interactieve workshop

Mpho Tutu van Furth

Courageous conversations

Spreker Mpho Tutu van Furth

Ubuntu filosofie en leiderschap

Omgaan met conflict en pijn

Inclusie en diversiteit via dialoog

Psychologische veiligheid

Courageous Conversations

We leven in een turbulente en instabiele wereld. Onze samenleving is heterogener en gepolariseerder dan ooit op gebied van afkomst, cultuur en politiek. Mensen komen in opstand tegen ongelijkheid. Wereldwijd strijden vrouwen tegen seksuele intimidatie, psychologische onveiligheid en ongelijke behandeling. Een nieuwe generatie dringt aan op bewustwording en rechtvaardigheid met betrekking tot hun geschiedenis van slavernij en het daaruit voortvloeiende institutionele racisme in de samenleving. Op organisatorisch niveau is de roep om een diverse en inclusieve samenstelling luider dan ooit.

Het is voor organisaties nooit gemakkelijk om met de complexe vraagstukken van diversiteit om te gaan. Om echter op de lange termijn succesvol te zijn, moeten verantwoordelijke leiders en organisaties de zorgen van de wereld ‘buiten’ hun muren omarmen en polariserende en uitdagende maatschappelijke kwesties aanpakken. Dit moet niet alleen worden gedaan om principiële of reputatieredenen, maar ook om te sturen op concrete resultaten. Uitgebreid onderzoek toont aan dat een divers personeelsbestand zorgt voor een meer innovatieve organisatie. Een echt inclusieve organisatie heeft sterke besluitvormingsprocessen en kan talent beter aantrekken en behouden.

Moedige gesprekken

Verschillen van mening, gedrag, cultuur en verwachtingen die de kracht zijn van een divers personeelsbestand, zijn ook de uitdaging van een inclusieve werkplek. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, ervan te leren en ervan te groeien, is een moedige en constructieve dialoog vereist. Alleen door moedige gesprekken hebben organisaties toegang tot het mededogen en begrip dat leidt tot oprechte samenwerking en uiteindelijk tot een effectievere succesvolle onderneming. De uitdaging voor bedrijven bij het omgaan met diversiteit is hoe ze ervoor kunnen zorgen dat nieuwe stemmen en stemmen van minderheden volledig worden betrokken bij de besluitvorming. Hoe kun je gevoelige onderwerpen aansnijden terwijl je emotionele veiligheid een plek wil geven? Hoe creëer je een veilige plek voor verschil en onenigheid?

 

Mpho Tutu van Furth

Mpho Tutu van Furth is Anglicaans priester, spreker, schrijver, theoloog, kunstenares, moeder en jongste dochter van de wereldberoemde Zuid-Afrikaanse aartsbisschop en mensenrechtenactivist Desmond Tutu die samen met Nelson Mandela tegen de apartheid streed. Ze groeide op in Zuid-Afrika tijdens de apartheid. Mpho Tutu van Furth studeerde elektrotechniek in de Washington, werkte in New York met vluchtelingen en was onder andere oprichter en directeur van The Tutu Institute for Prayer and Pelgrimage en directeur van The Desmond & Leah Tutu legacy foundation dat streeft naar vrede en gerechtigheid.

Ze is in 2015 getrouwd met Nederlandse hoogleraar kindergeneeskunde Marceline van Furth. Nadat ze in Nederland trouwden dwong de Zuid-Afrikaanse kerk haar haar priesterschap neer te leggen. Alsnog gaf haar vader Desmond Tutu, die al langer streed voor rechten van homoseksuelen, zijn vaderlijke zege over het huwelijk in Zuid-Afrika.

Programma

Mpho Tutu van Furth begeleidt en faciliteert gesprekken voor groepen in kleine of grote setting. Haar benadering van het faciliteren van gesprekken is gemodelleerd naar het op Ubuntu gebaseerde restorative justice dat vorm gaf aan het waarheids- en verzoeningsproces in Zuid-Afrika dat het vreedzame einde van het apartheidssysteem markeerde. In deze workshop wordt onder meer uitleg gegeven over het achterliggende concept van Ubuntu. Het zal beschrijven hoe deze filosofie een organisatiecultuur kan ondersteunen die alle belanghebbenden ten goede komt. Deelnemers leren hoe ze uitdagende gesprekken kunnen aangaan op een manier die win/win-oplossingen oplevert.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

Behaal jouw doelen.

Inspiratie en zingeving

Van rolmodellen en industry leaders

Kennis en inzichten

Direct toepasbaar in de praktijk

Nieuwe vaardigheden

Voor mensen en organisatie

Maak impact

Op mens, organisatie en maatschappij

MasterFundamentals, vertrouwd door klanten en gebruikers van o.a.

MasterFundamentals

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief met tips, nieuws, artikelen en meer.

Door je aan te melden geef je toestemming dat we je gegevens gebruiken om je toegang te geven. Zie ons Privacybeleid

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief met tips, nieuws, artikelen en meer.

Door je aan te melden geef je toestemming dat we je gegevens gebruiken om je toegang te geven. Zie ons Privacybeleid