Search
Search

Teamontwikkeling

Teams ontwikkelen zich vaak volgens een bepaald patroon. Tuckman beschreef de fasen die de meeste teams in hun ontwikkeling doorlopen.

Om teams een versnelling te geven in hun teamontwikkeling, ongeacht de fase waarin zij zich op dat moment bevinden hebben wij een gestructureerde aanpak ontwikkeld om hun ontwikkelpunten goed in kaart te brengen en de betrokkenheid van alle deelnemers van het begin af aan te borgen.

Mogelijke outline team-programma

Intake

We starten per team met een intakegesprek met de teamleider, om met hem/haar een eerste globale analyse van de situatie van zijn/haar team te maken.

Introductie in het team

Na de intake vindt een plenaire introductie plaats van ongeveer een uur voor het voltallige team. Hierbij geven wij een toelichting op onze aanpak en werkwijze en eindigen we met het uitreiken van de vragenlijst die hoort bij de Teamscan.

Teamscan

De Teamscan is een vragenlijst die is ontwikkeld in samenwerking met TNO/Technische Menskunde. De uitkomsten worden verzonden aan en geanalyseerd door de firma Statcon, gelieerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Statcon stelt een onderzoeksverslag op. Dit verslag wordt tijdens de eerste teamdag uitgedeeld en plenair besproken met het team.

Individuele interviews

Op basis van het onderzoeksverslag vinden vervolgens diepte-interviews plaats met enkele deelnemers. Deze interviews duren elk 1 uur. In goed onderling overleg wordt een interviewschema per team opgesteld.

We starten per team met een intakegesprek met de teamleider, om met hem/haar een eerste globale analyse van de situatie van zijn/haar team te maken.

Terugkoppeling en opstellen programma

De uitkomsten van de Teamscan èn de interviews worden geanalyseerd en leveren een beeld op van de belangrijkste thema’s die spelen binnen het team. Deze thema’s worden besproken met de teamleider en verwerkt tot een programma voor één teamdag of een tweedaagse.

Een teamdag of een team 2-daagse

Het definitieve programma wordt vooraf verspreid onder de deelnemers. De inhoud hiervan is maatwerk en hangt af van de analyse-uitkomsten. In elk geval eindigt deze teamdag(en) met het maken en vastleggen van afspraken en eventuele vervolgsessies.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

MasterFundamentals, vertrouwd door klanten en gebruikers van o.a.

MasterFundamentals

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief met tips, nieuws, artikelen en meer.

Door je aan te melden geef je toestemming dat we je gegevens gebruiken om je toegang te geven. Zie ons Privacybeleid

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief met tips, nieuws, artikelen en meer.

Door je aan te melden geef je toestemming dat we je gegevens gebruiken om je toegang te geven. Zie ons Privacybeleid