Leiderschapsontwikkeling

Volgens sommige onderzoeken is leiderschap aangeboren.
Je hebt het in huis of je hebt het niet. Andere onderzoeken tonen juist aan dat leiderschap aan te leren is. Dit hangt natuurlijk af van de capaciteiten van de (potentiële) leidinggevende, maar ook van de omstandigheden waarin hij/zij leiding geeft.

Leidinggeven

Vaak berusten de beelden over leidinggevenden op aannames en impliciete verwachtingen. In de voorbereiding op onze leiderschapsprogramma’s gaan we daarom meestal eerst in gesprek over hetgeen men binnen de organisatie vindt dat een ideale leider moet kennen (cognitief), kunnen (vaardigheden) en zijn (houding en gedrag)? Op basis hiervan kunnen we interventies opstellen door middel van opleidingen voor kennis, trainingen voor vaardigheden en/of coaching voor houding en gedrag.

Wat moet de ideale leider kennen?

De leiderschapsopleidingen van MasterFundamentals zijn gericht op de hogere echelons managers en leidinggevenden.
De thema’s en casuïstiek worden op maat vastgesteld in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de deelnemers. Afhankelijk van de behoefte sluiten we daarbij aan bij één van de onderstaande thema’s uit de afbeelding.

Wat moet de ideale leider kunnen?

De vaardigheden voor leidinggevenden hebben in de eerste plaats betrekking op de feitelijke taakuitvoering, in een cyclus van voorbereidings-, uitvoerings-, en evaluatieve vaardigheden. Deze drie worden ondersteund door sociale en communicatieve vaardigheden, die gericht zijn op de samenwerking met en tussen mensen.

In onze trainingsprogramma’s werken wij met voorbeelden uit de eigen werksituatie en trainen we met de deelnemers om op een praktische en realistische wijze hiermee om te gaan.

De trainingen zijn er op gericht dat de deelnemers na afloop in staat zijn hun eigen team en collega’s te coachen en begeleiden bij het hanteren en implementeren van de behandelde methodieken.

Wat moet de ideale leider zijn?

Wat een ideale leidinggevende zou moeten zijn, slaat vooral op diens attitude. Hoe groot iemands kennis en vaardigheden ook zijn, als hij/zij geen geloof of zin in de taak heeft, dan komt er waarschijnlijk weinig van terecht.

Attitude betreft de individuele leidinggevenden, maar ook de relatie tussen twee mensen of binnen teams. De belangrijkste componenten die de attitude bepalen zijn:
de houding ten opzichte van werk en collega’s.

De belangrijkste componenten die de attitude bepalen zijn:
  • de houding ten opzichte van werk en collega’s
  • geloof in het belang van teamwerk
  • collectieve oriëntatie op het team
  • teamcohesie
  • wederzijds vertrouwen
  • gedeelde visie
  • intermenselijke verhoudingen
Attitude betreft de individuele leidinggevenden, maar ook de relatie tussen twee mensen of binnen teams. De belangrijkste componenten die de attitude bepalen zijn: de houding ten opzichte van werk en collega’s.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

MasterFundamentals, vertrouwd door klanten en gebruikers van o.a.

MasterFundamentals